چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

مقاله خود را برای چه مجله‎ ای ارسال کنم؟

مقاله خود را برای چه مجله‎ ای ارسال کنم؟

بطور کلی مجلات علمی را از لحاظ نوع مطالب و مقاله ‎ای که در آن چاپ می‎ شود می‎ توان به دو دسته تقسیم نمود:

نوع اول: مجلاتی که مطالب علمی شامل اکتشافی جدید را چاپ می ‎نمایند، این ژورنال ‎ها معمولا به چاپ نتایج یافته‎ های پژوهش‎ های دانشجویان دوره‎ های دکترا و دوره ‎های پست دکترا، متا آنالیزها، مقالات مروری توسط اساتید برجسته و شناخته شده در سطح جهانی و برندگان جوایز نوبل و سایر جوایز معتبر، گزارش اختراعات و کشف تکنیک‎ های جدید، مطالعات Experimental و مطالعات Cohort می‎ باشند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این دسته از مجلات علمی را علمی – پژوهشی می ‎نامد و  چاپ مقاله در آنها بیشترین امتیاز پژوهشی را در بر می ‎گیرد (لازم به ذکر است، این وزارت بسیاری از مجلات ایرانی را در این دسته قرار داده است در حالی که دارای چنین رتبه علمی نیستند).

Case Report ها نیز در چنین مجلات تنها زمانی چاپ می‎ گردند که یه مورد ناب و جالب باشند. طبیعی است که به دلیل ماهیت مقالات چاپ شده، این دسته از مجلات دارای Impact Factor بالایی هستند. خوانندگان این دسته از مجلات معمولا پژوهشگرانی هستند که از یافته‎ های مقالات در پژوهش‎ های خود بهره می ‎برند. معمولا تعداد مجلات این گروه در هر رشته از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‎ کند و تمامی آنها به دانشگاه ‎های معروف و یا انجمن ‎های علمی معتبر جهانی وابسته هستند. 

ناشران این دسته از مجلات سازمان پشتیبان مجله و یا ناشران معروف جهان مانند: Science Direct ،Springer ،Wiley ،Taylor & Francis و … هستند.

نوع دوم: این دسته از مجلات کلیه مقالاتی را که شیوه تحقیق و داده‎ های آن معتبر (Valid) و قابل اعتماد (Reliable) باشد و نگارش آن نیز صحیح باشد را می‎ پذیرند. معمولا این دسته از مجلات سختگیری کمتری در تایید مقالات بخرج می ‎دهند و چاپ مقاله در آنها ساده‎ تر می ‎باشد. با توجه به نوع مقالاتی که در این دسته مجلات چاپ می‎ شود طبیعی است که حتی با وجود ثبت در پایگاه JCR ضریب نفوذ بالایی ندارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این دسته از مجلات علمی را علمی – ترویجی نامیده است.

نتیجه ‎گیری: تنها در صورتی ‎که مقاله شما دارای اکتشاف و یا فرضیه‎ ای جدید می‎ باشد، مجلات گروه یک را انتخاب نمایید در غیر اینصورت مقاله خود را برای مجلات گروه دوم ارسال نمایید.

 

 

 

مقاله خود را برای چه مجله‎ ای ارسال کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن