چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نحوه تهیه پرسشنامه

نحوه تهیه پرسشنامه

پرسشنامه ابزاري براي گردآوري اطلاعات و داده‎ هاي مورد نياز در تحقيق، پايان ‎نامه و غيره است و برای تهیه آن نياز به دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته می‎ باشد. اصول تهيه پرسشنامه مستلزم رعايت موارد زير است:

– اهداف و سوالات تحقيق مشخص باشند. اين دو بايد در راستاي هم باشند.

– فرضيه ‎ها مشخص باشند. بديهي است در آن صورت متغير هاي مستقل و وابسته هم مشخص مي‎ گردند.

– برای سنجش فرضیه نياز به ابزاري براي گردآوري اطلاعات می‎ باشد. يكي از این ابزارها پرسشنامه است. براي سنجش هر فرضيه معمولاً (بستگی به نوع متغير) پنج، شش سوال در قالب طيف‎ ها (مثلاً ليكرت، بوگاردوس، گاتمن،…) طراحي می‎ شود كه بايد طوري تهيه و تنظيم شوند كه قادر به سنجش اين متغير درون فرضيه باشند. به عبارت ديگر بعد از طراحي و تهيه سوالات آن‎ ها باید ارزيابي شوند و ميزان اعتبار آن‎ ها با آلفاي كرونباخ به دست آید.

– سوالات هر فرضيه بهتر است زير هم قرار داده شود. اين كار سبب سهولت در تحليل آماري و نظم‎ دهي به كار مي ‎شود. نیازی نيست صورت فرضيه در پرسشنامه نهايي نوشته شود.

– سوالات جانبي و متغيرهاي زمينه ‎اي لازم (مانند سن، تحصيلات، محل سكونت و …) را مي ‎توان در پرسشنامه گنجاند. بر اساس سلیقه محقق و عنوان تحقیق می ‎توان این سوالات را در ابتدا یا انتهای پرسشنامه قرار داد.

 

 

 

نحوه تهیه پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top