چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نحوه تهیه پرسشنامه

نحوه تهیه پرسشنامه

پرسشنامه ابزاري براي گردآوري اطلاعات و داده‎ هاي مورد نياز در تحقيق، پايان ‎نامه و غيره است و برای تهیه آن نياز به دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته می‎ باشد. اصول تهيه پرسشنامه مستلزم رعايت موارد زير است:

– اهداف و سوالات تحقيق مشخص باشند. اين دو بايد در راستاي هم باشند.

– فرضيه ‎ها مشخص باشند. بديهي است در آن صورت متغير هاي مستقل و وابسته هم مشخص مي‎ گردند.

– برای سنجش فرضیه نياز به ابزاري براي گردآوري اطلاعات می‎ باشد. يكي از این ابزارها پرسشنامه است. براي سنجش هر فرضيه معمولاً (بستگی به نوع متغير) پنج، شش سوال در قالب طيف‎ ها (مثلاً ليكرت، بوگاردوس، گاتمن،…) طراحي می‎ شود كه بايد طوري تهيه و تنظيم شوند كه قادر به سنجش اين متغير درون فرضيه باشند. به عبارت ديگر بعد از طراحي و تهيه سوالات آن‎ ها باید ارزيابي شوند و ميزان اعتبار آن‎ ها با آلفاي كرونباخ به دست آید.

– سوالات هر فرضيه بهتر است زير هم قرار داده شود. اين كار سبب سهولت در تحليل آماري و نظم‎ دهي به كار مي ‎شود. نیازی نيست صورت فرضيه در پرسشنامه نهايي نوشته شود.

– سوالات جانبي و متغيرهاي زمينه ‎اي لازم (مانند سن، تحصيلات، محل سكونت و …) را مي ‎توان در پرسشنامه گنجاند. بر اساس سلیقه محقق و عنوان تحقیق می ‎توان این سوالات را در ابتدا یا انتهای پرسشنامه قرار داد.

 

 

 

نحوه تهیه پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن