چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نکاتی از نرم ‎افزار SPSS

اس‌پی‌اس‌اس (SPSS) مخفف: Statistical Package for Social Science نام یک نرم‌ افزار رایانه‌ ای است که برای تحلیل‌ های آماری به کار می‌ رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. 

SPSS از جمله نرم‌ افزارهایی است که برای تحلیل‌ های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ ای استفاده می‌ شود.  افزون بر تحلیل‌ های آماری، مدیریت داده‌ ها و مستندسازی داده‌ ها نیز از ویژگی‌ های نرم‌ افزار هستند.

اس پی اس اس  (SPSS) به سه مرحله کلی تقسیم می‎ شود:

 • وارد کردن اطلاعات به نرم ‎افزار
 • انتخاب نوع تحلیل
 • گرفتن خروجی

اولین کاربرد این نرم ‎افزار که کاملا مشخص است. دانشجویان یا محققان مختلف، از این نرم ‎افزار استفاده می ‎کنند تا اطلاعات پرسشنامه ‎هایی که تهیه می‎ کنند را برای آن ‎ها تحلیل و بصورت نمودار و جدول ارائه کند. 

به طور کلی نرم افزار SPSS کاربردهای زیر را دارد:

 1. تهیه خلاصه‌ های آماری مانند گراف‌ ها، جداول‌، آماره‌ ها و …
 2. انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
 3. تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
 4. انواع توزیع‌ های آماری شامل توزیع‌ های گسسته و پیوسته
 5. تهیه انواع طرح‌ های آماری
 6. انجام آنالیز واریانس یک طرفه، دو طرفه، چند طرفه و آنالیز کوواریانس
 7. تکنیک‌ های تجزیه و تحلیل سری‌ های زمانی
 8. ایجاد داده‌ های تصادفی و پیوسته
 9. محاسبه انواع آماره‌ های توصیفی
 10. انواع آزمون‌ های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
 11. قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌ افزارهای دیگر
 12. پردازش انواع مختلف رگرسیون

 

 

 

نکاتی از نرم ‎افزار SPSS

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن