چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نويسندگي

نويسندگي

شخصي نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله محسوب مي‎ شود كه هر سه معيار زير را داشته باشد:

1. سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت‎ هاي زير داشته باشد:

الف) ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه،

ب) جمع ‎آوري داده‎ ها،

ج) آناليز و تفسير.

2. در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش ‎نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن كه منجر به اصلاح محتواي علمي مقاله گردد، نقش داشته باشد.

3. مقاله نهايي شده را مطالعه و تأييد كرده باشد.

نکته 1: در مواردي كه فرد يا افرادي سهم قابل توجهي در فرآيند پژوهش يا نگارش مقاله داشته ‎اند به نحوي كه به نظر مي‎ رسد شايستگي درج نام به عنوان يكي از نويسندگان را داشته‎ باشند، اما تمامي سه معيار فوق در مورد آن‎ ها صادق نمي ‎باشد، درج نام اين فرد يا افراد به عنوان نويسنده با درخواست مكتوب نويسنده مسئول و در صورت تأييد كميته اخلاق دانشگاه يا مؤسسه محل انجام پژوهش بلامانع است. نويسنده مسئول موظف است كه از موافقت ديگر نويسندگان دست ‎نوشته با اضافه شدن نام اين فرد يا افراد اطمينان حاصل كند.

نکته 2: تمامي نويسندگان بايد مسئوليت محتواي مقاله را در كليه زمينه‎ هاي زير بپذيرند:

1. صحت مطالب مندرج در مقاله،

2. پايبندي به راهنماهاي اخلاقي عمومي و اختصاصي كشور در حفاظت از آزمودني انساني يا حيوانات در مطالعه انجام شده

3. اظهار تعارض منافع احتمالي خود بصورت مكتوب در هنگام ارسال مقاله.

 

 

 

نويسندگي

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله