چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نکات نوشتن مقدمه مقالات

نکاتی برای نوشتن مقدمه مقاله

مقدمه یکی از بخش هایی است که در تصمیم گیری داوران نقش مهمی دارد و از سه قسمت مرور مقالات، فرضیه یا سوالات پژوهش و هدف آن تشکیل می شود. مقدمه باید خوانندگان مقاله را با موضوع آن آشنا کرده و حاوی مطالب مهم باشد. همچنین این بخش باید میزان تسلط نویسندگان بر مقاله و درستی فرضیه یا سوال پژوهش را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.

نگارش مقدمه با بیان مطالب عمومی و سپس مطالب محدودتر شروع شده و با مطرح کردن فرضیه یا سوال پژوهش و هدف آن پایان می یابد. سوابق و نکات مطرح درباره موضوع پژوهش در ابتدای مقدمه ذکر شده و موارد مجهول در قسمت پایانی ارائه می شود.

بخش مرور مقالات بایستی مختصر و معرف سوال مورد تحقیق باشد. همچنین مرور مقالات زیاد در بخش مقدمه، باعث گیج شدن خواننده می شود. مقالات مرور شده بایستی به روز باشند و بتوانند ارتباط بین دانش موجود و فرضیه پژوهش را ایجاد نمایند.

اگر موضوع مقاله جدید بوده و مطالعه خاصی در این ارتباط موجود نباشد، مقدمه باید به توجیه خوانندگان و ارائه دلیل لازم برای انجام این پژوهش بپردازد.

در انتهای مقدمه بایستی هدف انجام مطالعه ذکر شود که پیام اصلی مقاله به خوانندگان آن است. همچنین می توان یک توضیح مختصر از بخش های بعدی مقاله در پایان مقدمه ذکر کرد تا یک تصویر کلی از مقاله ارائه شود.

ساختار مقدمه شامل موارد زیر است:

  • زمینه و دیدگاه موضوع پژوهش
  • مرور مختصر بر متون علمی
  • دلیل انجام پژوهش
  • اهداف پژوهش

نحوه ارائه مطالب در مقدمه

خط اول مقدمه مهمترین بخش آن است که باعث ایجاد انگیزه در خوانندگان می گردد و موضوع اصلی مقاله را بیان می کند.

ارائه مطلب در این بخش از عام به خاص است و جنبه های کلی ابتدا ذکر شده و سپس به بخش های اختصاصی تر پرداخته می شود. در مقدمه نویسنده بایستی چگونگی تهیه فرضیه را ذکر کرده و ارتباط مطالعات قبل با تحقیق خود را بیان نماید.

استفاده زیاد از کتاب های مرجع در نگارش مقاله، باعث عامیانه و بدیهی شدن آن و اختصاصی نوشتن مقاله، موجب سخت و مبهم شدن مطلب برای خواننده خواهد شد.

در نگارش مقاله تا حد ممکن باید از فعل های معلوم استفاده شود. بعلاوه به کار بردن کلمه «من» در متن مقاله توصیه نمی شود. همچنین بهتر است از به کار بردن علائم اختصاری نادر در مقاله پرهیز نمود زیرا ممکن است خواننده را از خواندن مقاله منصرف نماید. استفاده مکرر کلمات کلیدی نیز به زیبایی مقدمه لطمه خواهد زد.

پاراگراف آخر مقدمه مختص اهداف پژوهش بوده و می توان به طور مختصر در مورد مزایای روش جدید مورد استفاده و روش انجام آن صحبت کرد.

در نگارش مقاله بهتر است مقدمه آخرین قسمت باشد که نوشته می شود. زیرا اشراف نویسنده بر متن بیشتر است و باعث خواهد شد نیازی به تغییرات در مقدمه بوجود نیاید.

مقدمه بهتر است حداکثر دو صفحه باشد. همچنین در مورد نتایج پژوهش نباید در این بخش صحبت شود. این توضیحات باید در بخش مربوطه ارائه گردد.

اشکالات شایع در نگارش مقدمه

  • هدف پژوهش در مقدمه ذکر نشود.
  • منابع مرتبط اشاره نشود که از اعتبار مقاله خواهد کاست.
  • توضیح اضافه درباره مطالعات قبلی بیان شود.
  • ساختار کلی مقاله ارائه نشود.

 

 

برای مشاوره در خصوص نگارش مقالات علمی پژوهشی و ارسال آن به مجلات معتبر علمی با کارشناسان ما در ارتباط باشید

 

 

 

نکات نوشتن مقدمه مقالات

2 thoughts on “نکات نوشتن مقدمه مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله