چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

هیئت تحریریه مجلات علمی

هیئت تحریریه مجلات علمی

هیئت تحریریه معمولا از افرادی برجسته در حوزه تخصصی نشریه تشکیل می‌شود. داشتن یک هیئت تحریریه بسیار مهم است:

“هیئت تحریریه به عنوان سفیران نشریه عمل می‌کنند. کیفیت مجله تا حد زیادی به خاطر اعضا و مدارک تحصیلی آن‎ها مورد قضاوت قرار می‌گیرد”

 

اهداف هیئت تحریریه

به غیر از اعتباری که برای مجله فراهم می‌کند، نقش هیئت تحریریه راهنمایی و حمایت از ویراستار و سردبیر است. کارکردهای هیئت تحریریه کارهای ذیل را شامل می‌شود:

– شناسایی موضوعات جدید برای مقالات

– ویرایش‌های خاص و توصیه به مدیران مجله 

– ارائه بازخورد درباره شماره‎های اخیر

– پیشنهاد موضوع علمی برای موضوعات و نویسندگان احتمالی

– ایجاد رابطه علمی با کسانی که بتوانند در آینده سهمی در مجله داشته باشند

– داوری همتا

– شناسایی کسانی که بتوانند در روند داوری همتا شرکت کنند و نظراتی سازنده در این رابطه ارائه دهند

– حمایت از نویسندگان، خوانندگان و مشترکین مجله

– تشویق همکاران برای تلاش و مشارکت بیشتر علمی و عملی در مجله علمی

استخدام اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیئت تحریریه باید افرادی دانشمند باشند که در راستای مقررات اصلی مجله، مورد قضاوت قرار گرفته و انتخاب شده باشند؛ وگرنه تصمیماتشان نمی‌تواند ارزشمند قلمداد شود. تعداد مقالات چاپ شده و سطح علمی از عامل‌های اصلی برای عضویت در هیئت تحریریه یک مجله علمی است.

 

داشتن اعضایی از فراسوی مرزها

در خصوص تعداد اعضای هیئت تحریریه قانونی وجود ندارد. هر مجله بسته به حوزه کاری و گستردگی آن و با توجه به منابعی که در اختیار دارد و همچنین قوانین مجله علمی، به استخدام اعضای هیئت تحریریه خود می‌پردازد. اما آنچه مهم است این است که از مرزها بگذریم و در صورت امکان از دانشمندان و اساتید فرا سوی مرزها دعوت به کار کنیم. تنوع عقیده‌ها می‌تواند موجب شکوفایی و پیشرفت مجله شود. در ایران حداقل تعداد هیئت تحریریه، هفت نفر در نظر گرفته شده‎است. هیچ سقفی برای افزایش تعداد افراد وجود ندارد. 

 

 

 

هیئت تحریریه مجلات علمی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن