051-38431199 : تلفن تماس

پارافریز

پارافریز

پارافریز یا بازنویسی به معنای نگارش یک ایده یا اطلاعات از زبان خود شخص است به این معنی که شما یک مقاله یا ایده را خوانده و با بیان خود آن را مطرح می ‎کنید. بهترین زمان استفاده از پارافریز هنگامی است که مقاله شما دچار پلاژیاریسم (سرقت ادبی) شده باشد. استفاده از نوشته سایر افراد در مقاله خود در صورت عدم استناد جرم محسوب می‎‎ شود و از مصادیق بارز سرقت ادبی می‎ باشد. بنابراین پارافریز مقاله به نویسنده این اجازه را می ‎‎دهد تا با بیان خلاقانه اظهارات دیگران و استفاده از معنا و مفهوم کار آن‎‎ ها به هدف و مقصود نهایی مقاله خود برسد.

پارافریز به روش ‎‎های مختلف امکان‎ پذیر است:

  1. جایگزین کردن کلمات مترادف با لغات جدید
  2. تغییر فعل و فاعل در جملات
  3. تبدیل جملات معلوم به مجهول و برعکس
  4. درک محتوا و دوباره نویسی آن
  5. تغییر گرامر جمله

جهت استفاده از این خدمت با ما در ارتباط باشید.

پارافریز

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top