چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد

مقالات آکادمیک از الگوی مخصوص هر مجله شامل فرمت و زبان آن پیروی می کنند. در حقیقت، اکثر مجلات دستورالعمل هایی در مورد نوع فونت، اندازه فونت، حاشیه ها، فاصله و غیره در اختیار نویسندگان قرار می دهند. نشریات همچنین دستورالعمل هایی درباره طرح و ساختار مقاله ارائه می دهند. علاوه بر این، برخی ژورنال ها دستورالعمل هایی در مورد ساختار هر بخش از مقاله ارائه می دهند. در نتیجه بسیار مهم است که ساختار مقاله شما مطابق با فرمت ژورنال باشد. اگر مقاله تان در فرمت نادرستی باشد، برای تجدید نظر ارسال می شود و این قضیه منجر به تاخیر در انتشار می شود.

خدماتی که برای ویرایش مقاله ارائه می شوند عموما شامل اصلاح ساختار مقاله نیز می شوند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که مقاله تان به فرمت ژورنال پایبند باشد.

چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد
چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد

ساختار مقاله

به طور کلی ساختار مقاله به نوع مقاله بستگی دارد. ساختار مقاله گزارش موردی با ساختار مقاله پژوهشی متفاوت است. اکثر مقالات پژوهشی بر اساس مقدمه، روش ها، تحقیق و بحث ساختار یافته اند.

در ابتدای مقاله، چکیده قرار دارد. به طور معمول، چکیده بیانگر ساختار و محتوای متن اصلی در 100 الی 300 کلمه است. در بخش چکیده باید با استفاده از کمترین کلمات تخصصی اطلاعات لازم به خواننده ارائه شود.

بخش مقدمه جایی است که پژوهشگر دلیل یا انگیزه انجام مطالعه را توضیح می دهد. مقدمه معمولاً به صورت مجهول نوشته می شود. اما شامل تمامی اطلاعات در رابطه با موضوع تحقیق نمی شود. نگارش محتوا در این بخش باید شامل پیش زمینه، سؤال تحقیق و راه حل های انجام شده باشد. بیان کنید که چگونه مقالات دیگر برای حل سؤال تحقیق تلاش کرده اند، چگونه موفق شده اند و از چه روشی شکست خورده اند. در نهایت این بخش را با توضیح مختصری در مورد چگونگی روش خود برای پرداختن به سؤال تحقیق پایان دهید.

بخش بعدی روش ها است. این بخش که به مواد و روش ها نیز معروف است، چگونگی به نتیجه رسیدن نویسندگان برای پرداختن به سوال تحقیق را نشان می دهد. وضوح و جزئیات در این قسمت مهم است زیرا روش کارتان به دیگر پژوهشگران در این زمینه کمک می کند تا تحقیقات شما را بهتر درک کنند.

در بخش نتایج، نتایج مطالعه آزمایش یا پژوهش خود را ارائه می دهید. این بخش می تواند به صورت متن یا شامل تصاویر باشد. بیشتر مقالات علمی پژوهشی شامل جداول، شکل ها و گرافیک ها به عنوان بخشی از نتایج هستند. به عنوان یک قاعده، داده های عددی باید به صورت جداول ارائه شوند. علاوه بر این، داده ها باید به صورت متن یا جدول ارائه شوند.

پس ابتدا مقاله را با ارائه زمینه ای از سوال تحقیق شروع کردید. سپس چگونگی انجام تحقیق را توضیح دادید. در بخش بعدی نتایج آزمایش / پژوهش شما ارائه شده است. حال باید نتایج خود را تفسیر کنید و آن ها را معنی دار کنید.

بخش بحث جایی است که به نتایج خود معنا می دهید، آن ها را با نتایج مقالات منتشر شده مقایسه کرده و نتیجه گیری خود را درباره تحقیقات انجام شده بیان می کنید. جنبه بسیار مهم این بخش محدودیت ها است. ضمن بیان این که مطالعه شما چگونه به سؤال تحقیق پرداخته است. ساختار مقاله پژوهشی شما باید منطقی و بدون ابهام باشد. متن مقاله باید دارای پیوستگی باشد. اگر تمایل دارید که ویراستار حرفه ای چنین جنبه هایی از مقاله شما را بررسی کند، حتما از خدمات ویرایش تخصصی ما استفاده کنید.

چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن