چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چگونه می توان پیش زمینه تحقیق نوشت

پیش زمینه تحقیق را می توان همانند گزارشی از روند کار خود تصور کرد. پیش زمینه معمولاً در مقدمه مقاله یا پایان نامه قرار می گیرد. همچنین در بعضی موارد در بخش بحث نیز می توان به آن پرداخت. محل قرار گرفتن پیش زمینه تحقیق خیلی اهمیت ندارد و مسئله ی مهم این است که در ارائه آن باید یکسری نکات کلیدی رعایت شود.

دلیل بیان زمینه تحقیق این است که خوانندگان درک کنند که چرا سؤال تحقیق پرسیده شده و یافته های شما چگونه به شواهد موجود می افزاید. این بدان معناست که همچنان که خواننده را از نتایج به دست آمده در گذشته آگاه می کنید باید به ایشان نشان دهید که کاستی هایی نیز وجود دارد. یک یا چند مورد از این کاستی ها همان مواردی است که می خواهید با تحقیقات خود آن را رفع کنید.

چگونه می توان پیش زمینه تحقیق نوشت
چگونه می توان پیش زمینه تحقیق نوشت

متمرکز بمانید

اگرچه در ابتدا شروع هر موضوعی وسوسه انگیز است، اما شما باید نقطه شروع مناسب را برای ادامه تحقیق خود انتخاب کنید.

در بیان اسناد و شواهدی که منجر به کارتان شده، به جزئیات زیادی نپردازید. اطلاعات پیش زمینه تحقیق نیازی به ارائه جزئیات در مورد یافته های قبلی، بیان هر مرحله در یک مسیر بیوشیمیایی، ذکر مقادیر سطح معناداری یا نسبت احتمالات از مطالعات بالینی مورد استناد ندارند. یافته اصلی مربوط به کار خود را ارائه دهید و بیان کنید که چرا سؤال تحقیق را دنبال کردید.

ایده های خود را به هم مرتبط کنید

یكی از مشكلات متداول هر نویسنده در بیان زمینه تحقیق، ارتباط ایده ها و یافته هایی است كه زمینه تحقیق را ایجاد می كنند. گاهی اوقات، این موارد در قالب یک موضوع منسجم و واحد قرار نمی گیرند. اما هرکدام از این موارد دارای مضامینی هستند که شما را به تحقیقتان سوق می دهند. اگر در حال نگارش بخش پیش زمینه تحقیق خود به عنوان بخشی از پایان نامه هستید پس موضوع، سؤال اصلی پایان نامه شما خواهد بود. استفاده از آن به عنوان چراغ راهنما در جمع آوری پیش زمینه برای یافته ها به شما کمک می کند تا به اطلاعاتی که فقط به آن موضوع مرتبط می باشد بپردازید.

بر روی کاستی ها تاکید کنید

سؤال تحقیقی مطرح کرده اید که به پاسخ نیاز داشته است. این موضوع بدان معناست که در جایی در شواهد کاستی هایی مشاهده کرده اید. پس با ارائه شواهد متمرکز و مرتبطی که شما را به سؤال تحقیق سوق می دهند، به این کاستی ها اشاره کنید. کاستی ها را صراحتا معرفی نمایید و حتما ذکر کنید که تحقیقات شما قصد دارد قسمت هایی از آن ها را برطرف کند.

بررسی متون (پیشینه تحقیق) ننویسید

اگر در حال نگارش پایان نامه هستید، بخش پیش زمینه تحقیق محلی برای بررسی متون نیست. پیش زمینه مستقیماً به کار شما مربوط می شود و باید بر روی آن موضوع تمرکز شود. بررسی متون گسترده تر است و می تواند شامل مواردی باشد که به طور کلی به کارتان مرتبط می شود. همچنین محلی است که می توانید به محتوا و پیامدهای مقالاتی که در پیش زمینه ذکر کرده اید بپردازید و بررسی کامل تری در مورد آن ارائه دهید.

 3 نکته برای نگارش بخش پیش زمینه

1. فکر کنید: همانطور که می خواهید مقدمه ای برای یک مقاله پژوهشی بنویسید، در مورد زنجیره ای از مستنداتی که منجر به کار شما شده است، فکر کنید. لیستی از مهمترین یافته هایی که آن زنجیره شواهد را تشکیل می دهد تهیه کنید.

2. سازماندهی: برای خلاصه کردن هر قسمت از آن زنجیره، از چند جمله استفاده کنید و سپس آن ها را در تحقیق طوری قرار دهید که معنا پیدا کند و در حول محور همان موضوع باقی بماند. از کلمات و عبارات متداول مانند سپس و … استفاده کنید تا محل ارتباط برای خواننده آشکار شود.

3. حذف: پس از نوشتن اولین پیش نویس، آن را مرور کنید و هر چیزی را که مورد نیاز خواننده نمی باشد را حذف کنید تا خواننده بتواند مشاهداتی که منجر به تحقیق شما شده است را دنبال کند. به یاد داشته باشید که اگر این تحقیق مربوط به پایان نامه شما باشد، می توانید در بخش بررسی متون خود جزئیات مفصلی را بیان و اضافه کنید. در واقع، شما می توانید بخش پیش زمینه خود را به عنوان خلاصه ای از بررسی متون بیان کنید.

چگونه می توان پیش زمینه تحقیق نوشت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن