چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

یک کاورلتر موثر برای ارسال به ژورنال بنویسید

معمولابرای انجام مقاله ای 5000 کلمه ای ماه ها و سال ها تحقیق و تلاش می شود و سپس مطابق با شرایط ژورنال، ویرایش و قالب بندی می شود. اما باید بدانید که برای ارسال مقاله به ژورنال به یک کاورلتر نیاز دارید.

بیشتر ژورنال ها دستورالعمل های واضحی در مورد آنچه باید در کاورلتر نوشته شود، دارند. از این رو اگرچه برخی از جزئیات در کاورلتر وجود دارد اما می توانید با زبان خودتان نامه را تنظیم کنید و تفاوت مقاله خود با دیگر مقالات را بیان نمایید. یک کاورلتر متقاعد کننده باید سردبیر را مجاب کند که یافته هایتان جدید و قابل توجه است و همچنین مطالعه شما برای مجله آنها مناسب است. کاورلتری که فقط به اطلاعات اولیه (عنوان مقاله، نام مجله و اطلاعات تماس نویسنده مربوطه می پردازد) اشاره کند، دارای ارزش کمی برای ارسال می باشد.

یک کاورلتر موثر برای ارسال به ژورنال بنویسید
یک کاورلتر موثر برای ارسال به ژورنال بنویسید

چندین نوع سرویس ارائه خدمات ویرایش مقاله وجود دارد که بعضی از آنها شامل آماده سازی و ویرایش کاورلتر نیز می باشند. به کمک ضامن سلامتی می توانید به صورت حرفه ای یک کاورلتر را آماده کنید و سپس ارسال نمایید.

یک کاورلتر مؤثر باید شامل چه مؤلفه هایی باشد؟

عنوان مقاله و جزئیات نویسنده مسئول: اطمینان حاصل کنید که آنها را در نامه خود ذکر کنید.

چکیده یافته های شما: مهمترین یافته های مطالعه خود را بدون اینکه خیلی تخصصی باشد، خلاصه کنید. برای برجسته کردن اهمیت مطالعه می توانید از سؤالات زیر استفاده کنید:

  • چگونه تحقیقات من به دانش موجود می افزاید؟
  • آیا نتایج من یافته های کلیدی در این زمینه تعریف می کند؟
  • در مورد این مطالعه چه نوآوری وجود دارد؟
  • آیا این مطالعه پیامدهای چشمگیری در آینده دارد؟

انگیزه برای ارسال به ژورنال: یک یا دو خط در مورد این که چگونه مطالعه شما در محور ژورنال قرار می گیرد و چرا مورد توجه خوانندگان آن ژورنال قرار خواهد گرفت بنویسید.

تأیید اخلاقی: اگر مسائل اخلاقی وجود دارد، به این نکته توجه کنید که آیا مطالعه شما توسط هیئت بررسی موسسه تأیید شده است یا خیر. در مورد کارآزمایی های بالینی، ذکر کنید که رضایت آگاهانه به دست آمده است و کد اخلاق تهیه شده است.

تضاد منافع: ذکر کنید که آیا تضاد احتمالی منافع وجود دارد یا خیر.

اصالت و موافقت نویسنده: در این قسمت بیان کنید که مقاله توسط ژورنالی دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد و تمامی نویسندگان مقاله را خوانده و موافقت کرده اند که آن را به همین ژورنال ارسال کنند.

انتخاب داوران: بیشتر ژورنال ها نویسندگان را ترغیب می كنند تا داور معرفی کنند زیرا این امر می تواند به تسریع در روند بررسی مقاله كمك كند. نویسندگان باید داوران را به طور عاقلانه انتخاب کنند و اطمینان حاصل کنند که هیچ منفعتی برای آن ها ندارند. توجه داشته باشید که انتخاب نهایی داوران مربوط به سردبیر ژورنال است و ممکن است پیشنهادات شما را بپذیرد یا رد کند.

به عنوان نتیجه گیری کاورلتر فرصتی برای شما به منظور جلب نظر سردبیر مجله است. بنابراین باید فراتر از خواسته های سردبیر باشد تا مقاله تان را برای انتشار در نظر بگیرد.

تمامی این اطلاعات، به سردبیر اطمینان می دهد كه مقاله شما برای انتشار در ژورنال آن ها قابل توجه است و شما به ژورنال آن ها علاقه مند هستید. در بعضی موارد، محتوای مقاله بدون توجه به کاورلتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما معمولا کاورلتر برای اکثر محققانی که می خواهند تحقیقات خود را برجسته کنند مفید است.

یک کاورلتر موثر برای ارسال به ژورنال بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن