چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism)

سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism)

iThenticate یک سرویس پیشرو و یک نرم‎افزار حرفه‎ای تشخیص سرقت ادبی و فناوری پیشگیری از آن است که توسط ناشران علمی و گروه‎های پژوهشی در سراسر جهان پشتیبانی و استفاده می‎شود بطوریکه اطمینان لازم از اصالت پیش‎نویس مقاله را قبل از انتشار ایجاد می‎نماید. با کمک این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق درصد سرقت ادبی با ارائه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته‎است، در زمانی کوتاه و در ابتدای ورود مقاله، پیش از بررسی مقاله توسط داور و سردبیر انجام می‎گیرد. iThenticate به سردبیران، نویسندگان و محققان کمک می‎کند تا با مقایسه نسخه‎های پیش‎نویس مقاله خود با بیش از 24 میلیارد صفحات وب و 122 میلیون آیتم‎های محتوایی، از جمله 32 میلیون اثر منتشر شده از بیش از 300 انتشارات علمی که عضو Cross Check هستند، از سوء رفتار درمورد سرقت ادبی مقالات علمی جلوگیری کنند.

استناد iThenticate به کدام منابع است؟

فهرست بزرگترین پایگاه‎های اطلاعاتی مورد استفاده iThenticate، برای مقایسه و تشخیص اقتباس از آثار ادبی، به شرح ذیل است:

EBSCO

CROSSREF

Science Direct

Oxford Nature

ISI Web of Sciences

PubMed

Cengage Learmomg

and more than 130 Library

 

 

سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top