چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

در هنگام طرح ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

در هنگام طرح‎ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

طرح‎ریزی و طراحی مقاله (قبل از شروع به تحقیق و نگارش) مهم‎ترین مرحله نگارش یک مقاله است. در این مرحله باید برای سوالات زیر جواب داشته باشید:
• آیا سوال تحقیق مقاله به اندازه کافی محدود و دقیق است که صرفا یک یافته محدود اما ارزشمند را دنبال کند؟
• آیا ایده اصلی مقاله و سوال تحقیق واقعا جدید است؟ تا به حال چنین کاری صورت نگرفته است؟ این کار چه تفاوتی با کارهای مشابه یا مرتبط قبلی دارد؟
• آیا پاسخ دادن به سوال تحقیق، یافته ارزشمندی را به متخصصین حوزه علمی مرتبط اضافه می کند؟
• آیا واحد تحلیل و سطح تحلیل مقاله به درستی تعییده‎ان شست و اجرای تحقیق و نتیجه‎گیری به درستی بر اساس آن صورت گرفته است؟
• آیا طراحی تحقیق و روش تحقیق مقاله از نظر اصول روایی و پایایی صحیح هستند؟
در هنگام طرح ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top