چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

در هنگام طرح ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

در هنگام طرح‎ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

طرح‎ریزی و طراحی مقاله (قبل از شروع به تحقیق و نگارش) مهم‎ترین مرحله نگارش یک مقاله است. در این مرحله باید برای سوالات زیر جواب داشته باشید:
• آیا سوال تحقیق مقاله به اندازه کافی محدود و دقیق است که صرفا یک یافته محدود اما ارزشمند را دنبال کند؟
• آیا ایده اصلی مقاله و سوال تحقیق واقعا جدید است؟ تا به حال چنین کاری صورت نگرفته است؟ این کار چه تفاوتی با کارهای مشابه یا مرتبط قبلی دارد؟
• آیا پاسخ دادن به سوال تحقیق، یافته ارزشمندی را به متخصصین حوزه علمی مرتبط اضافه می کند؟
• آیا واحد تحلیل و سطح تحلیل مقاله به درستی تعییده‎ان شست و اجرای تحقیق و نتیجه‎گیری به درستی بر اساس آن صورت گرفته است؟
• آیا طراحی تحقیق و روش تحقیق مقاله از نظر اصول روایی و پایایی صحیح هستند؟
در هنگام طرح ریزی یک مقاله باید به چه نکاتی توجه شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن