ساختار مقاله

ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش آخر)

درباره اهمیت نتایج مطالعه اغراق نکنید

ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش اول)

فلسفه یک مقاله خوب نکته مهمی که هنگام نوشتن مقاله پژوهشی باید به خاطر بسپارید این است که خوانندگان نه تنها مقاله را می خوانند بلکه آن را تفسیر می کنند. خوانندگان مختلف بسته به انتظاراتشان یا نشانه هایی که در ساختار مقاله پیدا می کنند، معانی متفاوتی از مقاله شما استخراج می کنند. این […]

نگارش مقاله گزارش وضعیت

شما به عنوان یک محقق یا دانشمند ممکن است با مقالات تحقیقاتی زیادی آشنایی داشته باشید که در آنها هر دو جنبه یک بحث و یافته های موجود بر اساس حقایق مد نظر قرار داده می شود. اما آیا در مورد مقاله دانشگاهی مهم دیگری که مقاله گزارش وضعیت نامیده می شود آگاهی دارید؟ مقاله […]

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

مقالات دانشگاهی از الگوی متعارفی شامل قالب و زبان پیروی می کنند. در واقع بیشتر مجلات دستورالعمل هایی را درباره نوع قلم، اندازه قلم، حاشیه، فاصله و غیره به نویسندگان ارائه می دهند. مجلات همچنین دستورالعمل هایی در مورد رئوس مطالب و ساختار مقاله ارائه می دهند. بعلاوه، برخی از مجلات راهنمایی هایی در مورد […]

چگونه می توان محتوای مقاله پژوهشی خود را ساختار بندی کرد

مقالات آکادمیک از الگوی مخصوص هر مجله شامل فرمت و زبان آن پیروی می کنند. در حقیقت، اکثر مجلات دستورالعمل هایی در مورد نوع فونت، اندازه فونت، حاشیه ها، فاصله و غیره در اختیار نویسندگان قرار می دهند. نشریات همچنین دستورالعمل هایی درباره طرح و ساختار مقاله ارائه می دهند. علاوه بر این، برخی ژورنال […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس