محتوای مقاله

دستورالعمل هایی جهت برخورد با نظرات آزاردهنده داوری (بخش دوم)

4– پاسخ های خود را به کامنت های داور طور سیستماتیک و فارق از احساسات تنظیم کنید کامنت های داور را بر اساس نظراتی که با آنها موافق و مخالف هستید سازماندهی و مرتب کنید. در مرحله بعد، پاسخ های خود را به هر کامنت سازماندهی کرده و از یک رویکرد ساختارمند پیروی کنید. ادب […]

پذیرش مقاله و اشتباهات رایج نویسندگان

روزانه تعداد بسیاری مقاله به مجله ارسال می شود. با این حال، تمامی آن ها منتشر نمی شوند. انتشار مقاله یکی از مهمترین دستاوردهای علمی یک محقق است. اما هر محقق حداقل یک بار در تمام زندگی حرفه ای خود با عدم پذیرش مقاله توسط مجله مواجه شده است. موارد بسیاری وجود دارد که مقاله […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس