معرفی شاخص های IF، JIF و JRK

معرفی شاخص های IF، JIF و JRK موسسه ISI برای اندازه گیری رتبه و اهمیت هر کدام از مجلات تحت پوشش خود سه شاخصه در نظر گرفته است: ضریب تاثیر (IF: Impact Factor) شاخص فوریت (Immediacy Index) نیمه عمر استناد (Cited Half-life) با این وجود ممکن است در آیین نامه های مختلف ارتقاء پژوهشی با […]

Scroll to top