چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اخلاق و تبلیغات

اخلاق و تبلیغات

بسیاری از ژورنال های علمی، تبلیغات را برای چاپ می پذیرند که پذیرش این تبلیغات برای ادامه حیات ژورنال بسیار ضروری است. شایان ذکر است که این تبلیغات نباید در تصمیم گیری های گروه سردبیری تاثیرگذار باشد. در ژورنال های علمی زیست پزشکی، اغلب تبلیغات از سوی شرکت های داروسازی برای فرآورده های جدید آن ها انجام می شود. یک ژورنال علمی بایستی دستورالعمل مشخصی در مورد چگونگی پذیرش تبلیغات داشته باشد و سردبیر باید همه استانداردهای اخلاقی برای پذیرش تبلیغات را مدنظر قرار دهد. مواردی که در تهیه دستورالعمل برای پذیرش اخلاق و تبلیغات مدنظر قرار می گیرد به شرح زیر است:

  • اخلاق و تبلیغات مربوط به فرآورده دارویی که ثابت شده مضر است نباید انجام شود.
  • اخلاق و تبلیغات ژورنال علمی نباید در انحصار یک یا دو شرکت بزرگ باشد به طوری که خوانندگان ژورنال چنین تعبیر کنند که تبلیغات این شرکت روی حوزه سردبیری اثر دارد و سوگیری در محتوای مجله وجود دارد.
  • بهتر است که اخلاق و تبلیغات بین مقالات چاپ نشوند و در ابتدا یا انتهای مجله چاپ گردند. دلیل این موضوع آن است که ممکن است برای خوانندگان این فرضیه به وجود آید که مقاله ای تایید کننده فرآورده دارویی ذکر شده در نزدیکی آن است.
  • حوزه سردبیری باید آگاه باشد که در تبلیغات مبالغه نشود و ادعاهای نادرستی در آن ها منتشر نگردد. ضروری است که فقط حقایق در تبلیغات وجود داشته باشد و چنانچه ادعای نادرستی در تبلیغی وجود داشت نباید چاپ شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اخلاق و تبلیغات

One thought on “اخلاق و تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن