چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

مقاله علمی پژوهشی (Original article)

مقاله علمی پژوهشی  (Original article)

مقاله پژوهشى اصيل حاصل تحقیق بر روی یک موضوع جدید است. در این نوع مقالات نویسندگان ایده یا موضوعی جدید را مطرح می نمایند و روی این ایده کار کرده و نتایج بدست آمده که کاملا جدید است را منتشر می کند.

این مقالات شامل بخش های زیر هستند:

  • صفحه عنوان
  • چکیده فارسی و انگلیسی
  • متن اصلی مقاله
  • تشکر و قدردانی
  • فهرست منابع

در صفحه عنوان باید عنوان مقاله، اسامی نویسندگان به ترتیب، رتبه علمی آنها و وابستگی سازمانی هر نویسنده نوشته شود. همچنین آدرس پستی، ایمیل و شماره تلفن نویسنده مسئول، نام مرکز یا سازمان تامین کننده بودجه طرح و عنوان مکرر مقاله نیز در این صفحه ذکر می گردد.

چکیده فارسی مقاله شامل بخش های مقدمه، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی است که در مجموع نباید از 200 تا 250 کلمه بیشتر باشد. چکیده انگلیسی نیز از بخش های Title، Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords تشکیل شده که بایستی ترجمه دقیقی از چکیده فارسی باشد.

متن مقاله پژوهشی شامل بخش های مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات است.

در خصوص نحوه نگارش بخش های مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری قبلا توضیحاتی داده شده که برای استفاده از آنها می توانید به روی هر بخش کلیک کرده و مطلب مربوطه را مطالعه نمایید.

در قسمت تشکر و قدردانی باید از کلیه افرادی که یاریگر شما در انجام پژوهش بوده اند و اسم آنان در فهرست نویسندگان مقاله نیست، سپاسگزاری نمود. همچنین از سازمان یا سازمان های حمایت کننده ی پژوهش نیز در این بخش تشکر می نمایند.

فهرست منابع مقاله نیز باید طبق فرمت مورد تایید مجله تنظیم شده و کمتر از 10 مورد نباشد. لازم به ذکر است که منابع باید تماما به زبان انگلیسی و تا حد ممکن جدید باشند.

برای مشاوره در خصوص نگارش مقالات علمی پژوهشی و ارسال آن به مجلات معتبر علمی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مقاله علمی پژوهشی (Original article)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن