چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

مقالات دانشگاهی از الگوی متعارفی شامل قالب و زبان پیروی می کنند. در واقع بیشتر مجلات دستورالعمل هایی را درباره نوع قلم، اندازه قلم، حاشیه، فاصله و غیره به نویسندگان ارائه می دهند. مجلات همچنین دستورالعمل هایی در مورد رئوس مطالب و ساختار مقاله ارائه می دهند. بعلاوه، برخی از مجلات راهنمایی هایی در مورد ساختار هر بخش از مقاله ارائه می دهند. ضروری است که ساختار مقاله شما مطابق با مشخصات مجله باشد. اگر مقاله شما صحیح نباشد، برای تجدید نظر ارسال می شود که منجر به تأخیر در چاپ می شود.

بیشتر خدمات ویراستاری مقالات، خدمات اصلاح ساختار مقالات را نیز ارائه می دهند. ارائه کنندگان این خدمات اطمینان حاصل می کنند که مقاله شما به الزامات قالب بندی مجله پایبند باشد.

ساختار مقاله
چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

به طور کلی، ساختار مقاله به نوع مقاله بستگی دارد. ساختار یک مقاله گزارش موردی با یک مقاله تحقیقاتی متفاوت خواهد بود. بیشتر مقالات پژوهشی براساس فرمت IMRAD (مقدمه، روش ها، تحقیق و بحث) ساختار یافته اند.

اما قبل از آن، چکیده می آید. به طور معمول، چکیده ساختار و محتوای متن اصلی را در 100 الی 300 کلمه منعکس می کند. چکیده را به عنوان تبلیغ متن اصلی خود تصور کنید. در چکیده باید اصطلاحات غیرفنی آورده شود و باید اطلاعات کافی را برای جلب نظر خواننده فراهم کند.

بخش مقدمه جایی است که محقق دلیل یا انگیزه انجام مطالعه را توضیح می دهد. معمولاً به صورت منفعلانه نوشته می شود. همه اطلاعات را در مورد موضوع تحقیق خود وارد نکنید فقط اطلاعات اندکی مربوط به آن را وارد کنید. جریان مطالب در این بخش باید زمینه، سوال تحقیق و راه حل های تلاش شده باشد. تلاش مقالات قبلی برای حل سوال تحقیق را ذکر کنید. بیان کنید که از طریق چه روشی موفق شدند و از چه راهی شکست خوردند. سرانجام  این بخش را با بیان مختصر و در عین حال محکم درباره چگونگی هدف خود برای پاسخ دادن به سوال تحقیق به پایان برسانید.

اگر فکر می کنید با توجه به ساختار و محتوای این بخش به کمک نیاز دارید، به دنبال خدمات ویرایش باشید که در آن ویراستار از نظر جریان و سازماندهی متن شما را راهنمایی کند.

بخش بعدی روش ها است. این بخش که مواد و روش ها نیز نامیده می شود، شامل هدف نویسندگان برای پرداختن به سوال تحقیق است. همیشه به صورت گذشته نوشته می شود. وضوح و جزئیات در اینجا مهم است زیرا روش کار شما به سایر محققان در این زمینه کمک می کند تا تحقیقات شما را بهتر درک کنند.

بخش نتایج جایی است که شما نتایج آزمایش / تحقیق خود را ارائه می دهید. این بخش می تواند کاملاً به صورت متن ارائه شود یا شامل تصاویر نیز باشد. اکثر مقالات علمی پژوهشی شامل جداول، شکل ها و گرافیک ها به عنوان بخشی از بخش نتایج است. به عنوان یک قاعده، داده های سنگین باید به صورت جدول ارائه شوند. علاوه بر این، داده ها یا باید به صورت متن یا به صورت جداول ارائه شوند نه هر دو.

پس شما مقاله را با ارائه زمینه ای برای انتخاب مسئله تحقیق آغاز می کنید. بعد از آن، نحوه انجام تحقیق را توضیح می دهید. بخش بعدی نتایج آزمایش / تحقیق شما را ارائه می دهد. اکنون ، شما باید نتایج خود را تفسیر کرده و به آنها معنا دهید.

بخش بحث جایی است که شما نتایج خود را معنادار می کنید، آنها را با مقالات منتشر شده مقایسه می کنید و نتیجه گیری خود را درباره تحقیقات انجام شده بیان می کنید. جنبه بسیار مهم این بخش محدودیت ها است. ذکر محل مطالعه همراه با ذکر چگونگی مطالعه سوال تحقیق ضروری است. نتیجه گیری از مطالعه شما هم می تواند بخشی از بحث باشد و هم به صورت بخشی مختصر و جداگانه قرار بگیرد.

ساختار مقاله شما باید واضح و منطقی باشد. جریان متن باید متوالی و پیوسته باشد. چنانچه تمایل دارید ویراستاری حرفه ای مقاله شما را از این نظر بررسی کند، خدمات اصلاح ساختار مقاله ضامن سلامتی را انتخاب کنید.

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن