چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب (قسمت دوم)

10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب (قسمت دوم)

  1. خلاصه مقاله نیز داراي اهمیتي تقریبا مساوي با عنوان است، گاهي تنها بر اساس خلاصه مقاله یك خواننده تصمیم مي‎گیرد مقاله را بخواند یا آن را كنار بگذارد. هر قدر هم یك مطلب حاوي اطلاعات قیمتي و مهم باشد، در صورتي‎كه در خلاصه مطرح نشده باشد، خواننده علاقه‎اي به ادامه دادن مطالعه پیدا نمي‎كند. خلاصه مقاله به دو شكل نوشته مي‎شود؛ نوع آزاد كه شامل یك پاراگراف است و بیشتر در مقالات مولكولي و بیولوژي سلولي استفاده مي‎شود و نوع ساختاري كه هر چهار قسمت مقاله در آن رعایت مي‎شود و بیشتر در مقالات كلینیكال استفاده مي‎شود. در مورد این‎كه بهتر است خلاصه پیش از نوشتن مقاله تهیه شود یا پس از اتمام آن، بهتر است كه هر دو روش یك بار مورد ارزیابي و آزمایش قرار گیرد و سپس روش مناسب‎تر را انتخاب كنیم.
  2. بین بررسي متون و مقدمه مقاله اختلاف زیادي وجود دارد، مقدمه نباید تا جایي كه امكان دارد به مرور متون بپردازد هدف اصلي آن طراحي یك نقشه است كه نویسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسي موضوع را عنوان مي‎كند و سپس با نشان دادن روش‎ها به یك سؤال اصلي كه همان هدف مقاله است، مي‎رسد. یك تاریخچه كوتاه كه اهمیت مطالعه را عنوان مي‎كند و اطلاعات قبلي موجود در این زمینه را بیان كرده و نقایص موجود را نمایان مي‎سازد، عموما در مقدمه آورده مي‎شود.
  3. قسمت مواد و روش‎ها در مقاله باید به طور تخصصي و با جزئیات كامل مطرح شود. به نحوي كه محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند. یك اشتباه شایع در این قسمت، بیان نشدن برخي جزئیات ضروري است كه خواننده را از درك صحیح روش انجام مطالعه باز مي‎دارد، بنابراین قرار دادن خود به جاي خواننده در این قسمت نیز بسیار مفید خواهد بود. شركت‎هایي كه محصولات آن‎ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خلاصه باید لیست شوند.
  4. نتایج باید با یك نظم و توالي منظم ارائه شوند، بیان نتایج باید از توالي منطقي پیروي كند و نه از ترتیب زماني. در غیر این‎صورت درك آن‎ها مانند چیدن قطعات پازل در كنار هم است كه مي‎تواند بسیار گیج‎كننده باشد. از ارائه نتایج غیر ضروري كه تأثیر چنداني در بحث ندارند باید پرهیز شود تا خواننده سردرگم نشود و پیام اصلي نیز كم رنگ‎تر نشود. هدف از نوشتن یك مقاله تحقیقاتي، ارائه یك فرضیه و بحث و تفصیل و تفسیر در مورد آن است. بنابراین بحث یك مقاله باید كاملاً روان و مرتبط با نتایج و با تفسیرهاي كامل و ذكر منابع مختلف باشد. تفكرات و اندیشه‎هاي تحقیقاتي باید با دلایل مستدل و مستند حمایت شوند و به طور كاملاً واضح و روشن مورد ارزیابي قرار گیرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند.
  5. در نهایت، افزایش تعداد مقالات تحقیقاتي و مقالات مروري نشان‎دهنده افزایش فشار بر محققان است تا در زمینه‎هاي مورد علاقه خود همگام با مقالات روز باشند. اگرچه روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها براي نوشتن یك مقاله گویا و قابل درك افزوده مي‎شود، دانشمندان از میان حجم زیادي از مقالات از همین الگو‎ها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده مي‎كنند. دانشمندان كماكان مقالات را، در صورتي‎كه به عنوان آن‎ها علاقه‎مند باشند یا پرسش و پاسخ‎هاي مهمي را در برداشته باشند، مطالعه مي‎كنند و هر قدر یك مطلب بهتر و منطقي‎تر نوشته شود خوانندگان بیشتري را جذب مي‎كند و بیشتر مورد ارجاع سایر مقالات واقع مي‎شود.
  6. و بالاخره این‎كه در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقاله‎نویسي بسیار مهم است: پیام اصلي و خواننده مقاله، چرا كه تمام هدف نویسنده متقاعد كردن خواننده به ارزش و اهمیت تحقیق انجام شده است و اگر او به خواننده‎ها بي‎توجهي كند، خواننده‎ها نیز به نوشته‎هاي او بي‎توجهي مي‎كنند.

 

 

 

10 فرمان براي نگارش علمي و جذاب (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top