کاربرد مقاله نویسی

کاربرد مقاله نویسی

می دانیم که یک مقاله ارزشمند علمی معمولاً حداقل مشمول یکی از گزینه‎های زیر است :

– گزارشی کوتاه و مستند از یک پژوهش مهم است.

– نقدی تحقیقی بر نظریات و مقالات پیشین است.

– تبیین و یا اثبات نظریه‎ای جدید است.

– ارائه رویکردی نوین برای نگرش به نظریات پیشین است.

می‎توان به طور خلاصه اینگونه گفت که یک مقاله، بیان علمی یک «حرف جدید» است.

حرف جدیدی که از مرزهای فعلی دانش عبور کند و دریچه‎ای جدید به روی بشریت باز کند.

لازمه عبور از مرزهای دانش، تسلط به علوم فعلی است.

 

 

 

کاربرد مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top