چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

تهیه نامه همراه (کاور لتر)

تهیه نامه همراه (کاور لتر)
 
کاور لتر نوشته‎ای است که معمولا هنگام سابمیت مقاله باید به همراه مقاله خود آن‎را در مجله مورد نظر ثبت کنید و در واقع اولین نوشته‎ای است که ادیتور آن‎را مطالعه و بررسی می‎کند و ادیتور بر اساس همین نامه درباره مقاله شما تصمیم می‎گیرد و نسبت به انتخاب داور اقدام می‎کند. لذا تهیه آن نقش مهمی در روند بررسی مقاله شما ایفا می‎کند. بنابراین برای نوشتن آن باید چندین نکته را رعایت کنید:
1. کاور لتر چکیده مقاله نیست. پس نباید چکیده را در آن کپی پیست کنید!
2. در اولین پاراگراف نامه، عنوان مقاله خود، نویسندگان، تیم و یا گروه تحقیقاتی و علاقه کاری خود را معرفی می‎کنید و سپس به بیان اینکه این مقاله در مجله دیگری ثبت نشده می‎پردازید.
3. پس از معرفی، خیلی خلاصه اهداف تحقیق و نتایج کار خود را بیان کنید. از پرداختن به جزئیات مقاله بپرهیزید. یادتان باشد که این نامه باید دربردارنده جملاتی باشد که باعث تشویق ادیتور جهت بررسی مقاله شما و ارجاع آن به داورهای مناسب شود. لذا در نوشتن این نامه باید دقت کافی بخرج دهید.
4. پس از بیان نکات ذکر شده،در یک پاراگراف جداگانه به بیان کانتربیوشن‎های تحقیق بصورت تیتروار، بیان کاربردهای عملی تحقیق خود و اینکه تحقیق فعلی شما چگونه می‎تواند باعث پیشرفت تحقیقات آتی شود بپردازید.
5. آخرین نکته رعایت نکات ظریف نوشتاری و گرامری است. حتما قبل از سابمیت ،کاورلتر را به یک متخصص بدهید تا از لحاظ گرامری آن‎را چک کند.
 
 
 
 
تهیه نامه همراه (کاور لتر)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن