چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

ضریب تاثیر ژورنال ها یا همان impact factor

ضریب تاثیر ژورنال‎ها یا همان impact factor

ضریب تاثیر یک ژورنال علمی، بیانگر میانگین تعداد استنادها (مرجع خوردن) مقالات آن ژورنال در سایر ژورنال‎ها و مراجع علمی است. ولذا این ضریب در واقع بیانگر اعتبار آن ژورنال در زمینه پژوهشی خود در میان سایر ژورنال‎ها می‎باشد. (ژورنالی با ضریب تاثیر بالاتر اهمیت بیشتری نسبت به ژورنالی با ضریب تاثیر پایین‎تر دارد). ضریب تاثیر توسط بنیانگذار موسسه آی اس آی تعریف و تدوین شد. هرچند که در سال ۱۹۹۲ با خریداری این موسسه توسط شرکت دیگری به نام تامسون آی اس آی شناخته می‎شود. 
 
 
تعیین ضریب اثر
ضریب اثر به این معنی است که یک مجله چه میزان در دنیای علم نفوذ دارد و در واقع نشانگر اعتبار یک مجله است. ضریب اثر به این صورت محاسبه می‌شود که ابتدا تعداد استنادهایی که در سال جاری به مقالات دو سال قبل آن مجله شده‎است محاسبه می‌گردد. سپس تعداد مقالات چاپ شده آن مجله در دو سال استخراج شده و عدد اول تقسیم بر عدد دوم می‌شود. برای مثال اگر می‌خواهید ضریب اثر مجله الف را در سال ۱۳۹۳ به دست آورید باید تعداد استنادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ را استخراج کنید (برای مثال ۳۰) و آن را تقسیم بر تعداد مقالات چاپ شده در این دو سال (برای مثال ۱۰) کنید که ضریب اثر ۳ به دست می‌آید.
 
 
 
ضریب تاثیر ژورنال ها یا همان impact factor

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن