چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش‎های هم‎خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله‎ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.
هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق و ادبيات موضوع، توجه به نكات زير است :
الف) برقراری ارتباطی منطقی میان اطلاعات پژوهش‎های قبلی با مسئله تحقیق 
ب) آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
پ) آشنایی با روش‎های تحقیق مورد استفاده در پژوهش‎های گذشته
ت) پیشگیری از دوباره کاری
ت) استفاده از تجربيات مفيد محققان قبلي
ق) آگاهي از نقاط ضعف پژوهش‎هاي پيشين
 
 
 
 
 
پیشینه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن