چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چکیده مقاله را جدی بگیریم!

چکیده مقاله را جدی بگیریم!

به همراه عنوان مقاله، چکیده در واقع تبلیغ مقاله برای خوانده شدن است. بنابراین باید علاوه بر جذابیت، به سادگی قابل فهم باشد، بدون آنکه نیازی به خواندن کل مقاله احساس شود. از به کار بردن اصطلاحات فنی و تخصصی، مخفف‎های غیررایج، و مراجع در چکیده باید دوری کرد.

چکیده باید به شکلی کوتاه و مفید هدف و افق مقاله را پیش روی خواننده قرار دهد و همچنین باید نتایج عمده را در چکیده آورد و جزئیات روش تحقیق و آزمایش را به کمترین مقدار نوشت. بسیار مهم است که آخرین جمله در چکیده در واقع باید توصیفی فشرده و کوتاه از بخش “نتیجه‎گیری” مقاله را ارائه دهد.

یک چکیده روشن و مفهوم تاثیر بالایی در تصمیم خواننده (و به ویژه داور) بر هزینه کردن زمان برای خواندن مقاله دارد یعنی باعث می‎شود که خواننده مقاله را جدی بگیرد. به عبارت بهتر، یک چکیده خوب باید بطور خلاصه بازتاب کل مقاله به شکل زیر باشد:

– طرح و اهمیت مسئله

– روش تحقیق

– نتایچ و یافته‎های عمده و روندهای مشاهده شده

– تفسیر مهم‎ترین نتایج و نتیجه‎گیری

 

 

چکیده مقاله را جدی بگیریم!

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن