چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

قاعده سرانگشتی برای نوشتن یک چکیده خوب

قاعده سرانگشتی برای نوشتن یک چکیده خوب

در هنگام نوشتن چکیده، فرض کنید که همه مقاله در اختیار خوانندگان (به ویژه داوران) قرار نگرفته و تنها “عنوان + چکیده” در دسترس خوانندگان قرار می‎گیرد. بنابراین، باید از کامل بودن آن مطمئن باشید.

سبک نوشتن چکیده: چکیده فقط باید متن باشد (مثلا فرمولی نباید در آن گنجانده شود). هر چند بیشتر چکیده باید با جملات مجهول نگاشته شود، اما در صورت امکان یا لزوم می‎توان از جملات معلوم نیز بهره برد. از زمان گذشته برای نوشتن آن استفاده شود.

استراتژی: چکیده در واقع خلاصه کل مقاله بوده، و باید پس از پایان مقاله نوشته شود. بنابراین اگر دیگر بخش‎های مقاله به درستی نوشته شده باشد، کافیست که یک یا دو جمله آغازین از هر بخش از مقاله را برداشته و به همان ترتیب آنها را کنار هم گذاشته و با بازنویسی آنها چکیده را بسازیم. بنابراین، کل چکیده به شکل زیر بسته می‎شود:

چکیده: شامل یک جمله به عنوان مقدمه چکیده که مسئله را طرح می‎کند و از مقدمه مقاله گرفته می‎شود به اضافه جمله دیگری برای مطرح کردن روش‎های به کار رفته به اضافه چند جمله برای بیان مهم‎ترین نتایج به اضافه یک جمله برای بیان بخش نتیجه گیری مقاله.

 

 

 

قاعده سرانگشتی برای نوشتن یک چکیده خوب

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن