051-38431199 : تلفن تماس

اهداف، کارکردها و مراحل نمایه‌سازی

 اهداف، کارکردها و مراحل نمایه‌سازی

هدف از نمایه‌سازی آماده‌ کردن اسناد با هدف بازیابی است. در واقع هدف نمایه‌سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه‌کنندگان به مطالب موضوعی مورد جست‌وجو است. از این نظر، ممکن است که نمایه‌سازی‌ها با توجه به جامعه استفاده‌کننده و نیازهای اطلاعاتی آنها با هم متفاوت باشند. گزینش مواد از میان مطالب منتشره، توجه به موضوعی خاص، سوگیری زبانی، توجه به مدرک و منبعی خاص و … از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر هدف نمایه‌سازی تأثیر بگذارند. نمایه‌سازی سه کارکرد عمده دارد:

  1. محتوای اطلاعاتی اسناد را فشرده می‌سازد.
  2. به‌عنوان واسطه برای تطبیق و یکسان‌سازی زبان سند و زبان کاوش به‌کار می‌رود.
  3. به‌عنوان ابزاری کارا، بر شیوه تدوین راهبردی کاوش در جستجوی اطلاعات نظارت دارد.
اهداف، کارکردها و مراحل نمایه‌سازی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top