چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

 اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

  1. عنوان تحقيق:

نخستين گام در انجام تحقيق، تعيين عنوان تحقيق است. هيچ پژوهشگري نمي‎تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقيق، پژوهش را آغاز كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهايي انجام پژوهش است.

  1. اصطلاحات و واژه‎ها

معمولا تعدادي از اصطلاحات و واژه‎هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش (3 تا 6) ارائه شده و براي هريك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي‎شود.

  1. شرح و بيان مسئله تحقيق ( طرح يك مشكل)

مسئله در واقع سوالي است كه در ذهن پژوهشگر راجع به يك پديده، مشكل يا معضل مطرح مي‎شود، هدف محقق از طرح اين سوال ريشه يابي، علت يا علل به وجود آورنده آن مشكل و يا راهكارهاي رفع آن است.

  1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه‎اي از اهميت بيشتري برخوردار است.

  1. پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش‎های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله‎ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

 

 

 

اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن