چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

 اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

  1. عنوان تحقيق:

نخستين گام در انجام تحقيق، تعيين عنوان تحقيق است. هيچ پژوهشگري نمي‎تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقيق، پژوهش را آغاز كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهايي انجام پژوهش است.

  1. اصطلاحات و واژه‎ها

معمولا تعدادي از اصطلاحات و واژه‎هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش (3 تا 6) ارائه شده و براي هريك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي‎شود.

  1. شرح و بيان مسئله تحقيق ( طرح يك مشكل)

مسئله در واقع سوالي است كه در ذهن پژوهشگر راجع به يك پديده، مشكل يا معضل مطرح مي‎شود، هدف محقق از طرح اين سوال ريشه يابي، علت يا علل به وجود آورنده آن مشكل و يا راهكارهاي رفع آن است.

  1. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه‎اي از اهميت بيشتري برخوردار است.

  1. پیشینه تحقیق

برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش‎های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقات دیگران هماهنگ کند، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع و مسئله‎ای که برای تحقیق انتخاب کرده، آگاهی خود را گسترش دهد.

 

 

 

اجزاء تشكيل دهنده طرح تحقيق (پروپوزال)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top