چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

موسسه اطلاعات علمي (Institute for Scientific Information)

موسسه اطلاعات علمي: (Institute for Scientific Information)

بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمي منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف مي‎باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یك مجله ممكن است در یك زمان، از مجلات ISI محسوب شود، اما به دلیل كاهش بار علمي، بعداً از لیست مجلات ISI كنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 16000 مجله، در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 2000 مجله جدید مورد ارزیابي قرار مي‎گیرد و حدود ده درصد آن‎ها به لیست ISI اضافه مي‎شوند.

هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یكسري مراحل ارزیابي را پشت سر مي‎گذارد. از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ISI، كمیته علمي منتخب مجله، تنوع بین‎المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي‎باشد.

لازم به ذكر است كه هیچ یك از این عوامل به تنهایي مورد بررسي و ارزیابي قرار نمي‎گیرد بلكه با بررسي مجموع عوامل یك امتیاز كلي داده خواهد شد. از جمله مواردي كه در ارزیابي مجله مورد توجه قرار دارد این است كه عنوان مقالات، چكیده و كلمات كلیدي باید به زبان انگلیسي باشد همچنین توصیه مي‎شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمي مهم به تمامي زبان‎ها به چاپ مي‎رسد اما موارد ذكر شده باید به زبان انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزیابي ISI قرار گیرد زیرا ارزیابي كنندگان مجلات علمي در ISI نمي‎توانند عناوین و منابع بكار رفته در مقالات را به زبان انگلیسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده‎ترین موارد مورد توجه ارزیابي كنندگان مي‎باشد كه گویاي اعتبار و غناي علمي مجله است.

 

 

 

موسسه اطلاعات علمي (Institute for Scientific Information)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن