رفع سرقت ادبی یا Plagiarism با پارافرایز صحیح

رفع سرقت ادبی یا Plagiarism با پارافرایز صحیح

سرقت ادبی یا Plagiarism می‎تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:

  1. عامدانه: نویسنده بخشی از متن را بدون ارجاع در متن خود وارد نموده است.
  2. غیر عمد یا Unintentional plagiarism: نویسنده بدون اطلاع و صرفا بصورت اتفاقی متنی مشابه مقالات دیگر نوشته است.

جهت جلوگیری و رفع سرقت ادبی ابتدا متن خود را جهت بررسی به مجموعه ارسال نمایید. فایل گزارش حاوی محل plagiarism در متن شما، نام و آدرس مقاله مشابه و درصد تشابه می‎باشد.

درصورتی که بصورت غیر عمد تشابهی در متن وجود دارد از تکنیک‎های پارافریز یا Paraphrasing جهت رفع plagiarism بشرح زیر استفاده نمایید:

  1. کلمات را با کلمات هم معنی (بدون تغییر معنی) تعویض نمایید.
  2. فاعل و فعل را تغییر دهید. 
  3. تنها به تغییر کلمات بسنده نکرده و متن را درک نموده و با زبان خود باز نویسی کنید.
  4. با توجه به اینکه سرقت ادبی متن شما برطرف گردیده در صورتی که تشابه متن شما بیش از 50% گزارش گردیده متن شما دچار سرقت علمی نیز هست بنابراین حتما ارجاع (Citation) دهید.

 

 

رفع سرقت ادبی یا Plagiarism با پارافرایز صحیح

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top