چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اصلاح و بازبینی

اصلاح و بازبینی

مجلات خارجی عمدتا پس از گذشت 3 الی 6 ماه جواب پذیرش، نیاز به اصلاح یا رد مقاله را پس از بررسی توسط داوران ارائه می‎کنند. ممکن است مقاله شما بدون هیچگونه نیاز به تغییر مورد پذیرش قرار گیرد، اما این اتفاق کمتر رخ می‎دهد. اکثر موارد به بازبینی و اصلاح مقاله نیاز پیدا می‎کنید. به این مفهوم که سردبیر با اعلام پذیرش مشروط مقاله، از شما می‎خواهد تغییرات جزئی یا کلی را که بر اساس نظرات داوران برای شما فهرست گردیده‎است در مقاله اعمال کنید تا مقاله شما مجدداً بررسی شود. در این صورت معمولاً یک بازه زمانی برای شما تعیین می‎گردد تا اصلاحات مورد نظر را انجام دهید. اگر مدت زیادی از زمان ارسال مقاله می‎گذرد، مراجع آن‎را به روز کنید. حتی‎المقدور سعی کنید کار اصلاح را پیش از تمام شدن فرصتی که در اختیار شما گذاشته شده به پایان رسانید. چنانچه در مورد خاصی، اصلاح آن‎گونه که مورد نظر مجله است ممکن نمی‎باشد، می‎توانید با سردبیر مکاتبه کنید و دلایل خود را در این باره ذکر نمایید. پس از اتمام کار، مجدداً مقاله را با فرض اینکه از نو آن را نوشته‎اید، مورد بررسی قرار دهید و پس از کسب اطمینان از اصلاح کلیه موارد اشاره شده از سوی داوران، آن را ارسال نمایید.

 

اصلاح و بازبینی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top