چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

آیین نگارش

آیین نگارش

محقق باید ابعاد سه گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر مي‎رسد، مي‎پردازیم:

الف) متن علمي تا حد امكان باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول‎هاي غیرضروري و حجم افزا، تفنن‎هاي شاعرانه و ذوقي، بیان‎هاي عاطفي و احساسي و گزافه نویسي اجتناب شود.

ب) از آوردن عبارت‎هاي مبهم، مغلق و پیچیده و واژه‎هاي نامأنوس باید احتراز گردد.

ج) باید از ذكر بندهاي طولاني و جمله‎هاي بلند خودداري شود.

د) مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه‎اي صریح و روشن بیان گردد.

ر) در نقل مطالب، ضروري است امانت‎داري را با ذكر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود. هر چند در این باب نباید به دام افراط و تفریط (كه حمل بر فضل فروشي یا سهل انگاري است) افتاد.

ش) هر بخش از نوشته كه شامل یك اندیشه و مطلب خاصي است، باید در یك بند (پاراگراف) آورده شود.

ص) باید از به كار بردن كلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.

ط) باید از به كار بردن افراطي حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گردد.

ع) باید از به كار بردن تعبیرهاي نامناسب و عامیانه و الفاظ ناروا، ركیك و غیراخلاقي احتراز شود.

 

 

 

آیین نگارش

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top