چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

موضوع یا عنوان مقاله

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلي مقاله را نشان مي‎دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلي پژوهش را نشان دهد. ابتدا عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعني به گونه‎اي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را جلب نماید. همچنین عنوان باید كوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهاي اصلي پژوهش باشد. تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بیان كرده‎اند.

نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته بعد از عنوان پژوهش و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه كه هر یك از مؤلفان در آن مشغول به كار هستند، مي‎آید. اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و همه آن‎ها به یك دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یكبار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر مي‎شود. اما اگر هر یك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، باید بعد از نام هر یك از آنان، بلافاصله نام مؤسسه‎اي كه به آن وابسته‎اند، ذكر شود. ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یكدیگر، معمولا متناسب با میزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش یكسان باشد، اسامي آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي‎گیرد.

 

 

موضوع یا عنوان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن