چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

ساختار مقاله

ساختار مقاله

علمي نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدَّون است. در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزش‎هاي محتوایي را مراعات كرد، بلكه باید از ساختار روشمندي نیز پیروي كرد. امروزه تحقیقات فراواني انجام مي‎شود، اما تنها بخش كوچكي از آن‎ها در مقالات منتشر مي‎گردد. یكي از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاري مقاله علمي است. ساختار مقاله و تهیه گزارش از یك پژوهش علمي با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در یك تقسیم بندي كلي، روش‎هاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم مي‎كنند. روش‎هاي كمي كه در آن‎ها از داده‎های کمی در تحقیق استفاده می‎شود (تحقیقات میداني) و روش‎هاي كیفي كه در آن‎ها از داده‎هاي كیفي (تحقیقات كتابخانه‎ای) استفاده مي‎شود.

ساختار مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....