مطالب آموزشی

انتشار
آموزش
نازنین مرتضوی

انتشار

بعد از اینکه مقالات داوری، بازبینی، ویرایش، صفحه آرایی و تأیید نهایی شدند برای انتشار آماده می باشند. تعدادی از ژورنال های علمی فقط به

ادامه مطلب »
تولید محتوای علمی
آموزش
نازنین مرتضوی

تولید محتوای علمی

همانطور که در مبحث قبل (فرآیند تولید محتوای علمی) گفتیم، برای مدیریت صحیح و زمان بندی شده فرآیندهای ژورنال علمی، یک سیستم یکپارچه برای پیگیری

ادامه مطلب »
تولید محتوا
آموزش
نازنین مرتضوی

فرآیند تولید محتوای علمی

برای مدیریت صحیح و زمان بندی شده فرآیندهای ژورنال علمی، یک سیستم یکپارچه برای پیگیری پیش نویس مقالات از زمان ارسال تا انتشار لازم است.

ادامه مطلب »
اهمیت وب سایت نشریات
آموزش
نازنین مرتضوی

اهمیت وب سایت نشریات

با توجه به این موضوع که امروزه در عصر تکنولوژی و ارتباطات زندگی می­ کنیم، اینترنت از منابع اصلی ارتباطات محسوب می شود. در نتیجه

ادامه مطلب »
چک لیست ها
آموزش
نازنین مرتضوی

چک لیست ها (قسمت دوم)

همانطور که در مبحث قبل (قسمت اول چک لیست ها) بیان کردیم، تمامی ژورنال های علمی می توانند با توجه به نحوه مدیریت خود و

ادامه مطلب »
چک لیست ها (قسمت اول)
آموزش
نازنین مرتضوی

چک لیست ها (قسمت اول)

تمامی ژورنال های علمی می توانند با توجه به نحوه مدیریت خود و همچنین برنامه ریزی های کلی انجام شده، چک لیست ها و موارد

ادامه مطلب »
خوانندگان
آموزش
نازنین مرتضوی

خوانندگان

مهمترین گروهی که در ارتباط با ژورنال علمی هستند، خوانندگان و مخاطبان ژورنال علمی هستند. اولویت اصلی برای افزایش کیفیت مقالات مجله، این گروه می

ادامه مطلب »
بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس