چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)

کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE)

سردبیران برای بررسی و قضاوت در خصوص مشکلات اخلاق در نشر نیازمند مشاوران حقوقی مجرب هستند که این امر نشان دهنده اهمیت وجود یک مرجع حقوقی و رسمی رسیدگی به شکایات اخلاق در نشر است که کمیتۀ اخلاق در نشر نشریه یا انتشارات نامیده می شود. تمامی تصمیمات مهم در این کمیته گرفته شده و توسط سردبیر به نویسندگان ابلاغ می شود. کمیتۀ بین‌المللی اخلاق در نشر یا (COPE(The Committee on Publication Ethicsنیز بر همین اساس بنا نهاده شده و به کمیته‌های اخلاق در نشر هر انتشارات راهکارهای مشورتی ارائه می دهد.

کمیتۀ بین‌المللی اخلاق در نشر در حال حاضر بیش از 10.000 عضو در تمام زمینه های دانشگاهی در سراسر جهان دارد و برای ویراستاران و ناشران به عنوان یک مشاوره در تمام جنبه‌های اخلاق انتشار فعالیت می کند. وجود کمیته اخلاق در هر نشریه باعث افزایش اعتبار مجله شده و اهمیت ویژه ای برای پایگاه های نمایه کننده مجلات دارد به طوریکه نبود کمیته‌های اخلاق می‌تواند به شکست در نمایه‌سازی نشریات منجر شود.

 مزایای عضویت در کمیتۀ اخلاق در انتشار

 • شرکت در سمینار سالانه (رایگان برای اعضا)
 • دسترسی به بستۀ آموزش الکترونیک
 • دریافت مشاوره از انجمن در مورد مسائل شخصی (پرونده‌های شخصی یا تلفنی)
 • استفاده از لوگوی COPEدر نشریه
 • کاندیداتوری برای انتخابات شورای COPE
 • استفاده از ابزار حسابرسی اخلاقی برای درک چگونگی تطبیق نشریات با شیوه نامه COPE

منابع دیگر که در دسترس اعضا و افراد غیرعضو قرار می گیرد:

 • شیوه‌نامه برای ناشران
 • شیوه‌نامه برای ویراستاران نشریه
 • شیوه‌نامه‌های تمرینی مناسب
 • نمودار جریان
 • نامه‌های نمونه
 • خبرنامه
 • گزارش بحث‌های انجمن
 • بانک اطلاعاتی
 • شیوه‌نامه‌های لغو و…

از نظر COPE وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻰ، موسسات منتشر کننده نشریات علمی بررسی شده، افراد یا موسساتی که واجد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻞ نیستند (به عنوان مثال وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻳﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) اﻣﺎ ﺑـﻪ اﺧـﻼق ﻧﺸـﺮ علاقه مندند و در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻌﺎلیت می‌کنند می‌توانند در اﻳـﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ.

برای عضویت در این کمیته و دریافت مشاوره در این خصوص با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

 

 

کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن