چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چگونه یک پروپوزال تدوین کنیم؟

چگونه یک پروپوزال تدوین کنیم؟

پروپوزال يا پيش ‎نويس یا پیشنهاد تحقیقی است كه براي دریافت مدرك تحصيلي اجرا می‎ شود. در پروپوزال، موضوعي كه براي پايان نامه انتخاب شده ‎است، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش ‎هايي كه در گذشته در اين باره صورت ‎گرفته و نتايجي که ممکن است از تحقيق گرفته شود معرفی می‎ گردد. به علاوه، روش‎ هايي كه در پژوهش از آن‎ ها بهره گرفته می‎ شود ذكر می ‎گردد. شكل پروپوزال بنا بر هدفي که برای آن تعریف می‎ شود و یا بر حسب رشته تحصيلي مي‎ تواند متغير باشد. اما شکل اساسی آن همواره بايد شامل عنوان بندي‎ های مشابه و بخش‎ هاي زير باشد:

  1. موضوع تحقيق (Project Title)

باید عنوان دقيق تحقيق ذكر شود.

  1. توضيح موضوع و اهميت آن (Importance and Statement of Topic)

در اين بخش باید جوانب موضوع، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي بیان شود. باید این موضوع برای استاد راهنمای بالقوه جذاب باشد. چه مشکل یا مساله ی جدیدی در آن مطرح می شود. و چرا حل آن دارای اهمیت است.

  1. ادبيات تحقيق و پژوهش‎ هاي مرتبط (Review of Literature and Relevant Topics)

در این بخش بايد توضيح مختصر و کلی همراه با رفرنس ‎دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش ‎هايي كه پيش از این تحقیق روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده داده شود. در اين قسمت پژوهش ‎هايي كه محقق قصد دارد يافته ‎هاي آن ‎ها را تكميل كند، مشکلات آن ‎ها را برطرف کند و يا نتايج آن ‎ها را رد كند قرار دارند. این بخش باید به استاد راهنمای بالقوه اثبات کند که محقق بر روی مطلب احاطه کافی دارد. بیشترین استفاده از منابع تحقیق اعم از کتاب، مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر در این قسمت انجام می‎ شود.

  1. اهداف و فرضيه ‎ها (Aims and Hypothesizes)

در اين بخش نتايجي که محقق حدس می‎ زند از تحقيق خواهد گرفت بیان می‎ شود. بنابراین هدفی که از انجام تحقيق دارد ذکر می شود. نهایتاً مجدداً هدف و کاربرد این پژوهش بیان می‎ شود.

  1. روش‎ ها و ابزار ‎هاي تحقيق (Methodology)

در اين قسمت روش‎ های علمی به کار رفته در انجام پروژه مطرح می ‎شوند و ابزار هاي لازم براي رسيدن به اهداف تحقيق معرفی می‎ شود. این روش ‎ها، روش‎ هایی استاندارد در انجام تحقیقات هستند.

  1. منابع (References)

فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آن ها استفاده شده است، پایه مطالعات قبلی محقق هستند یا اینکه گمان می‎ رود از آن ها استفاده خواهد شد را بر حسب حروف الفبا و منظم و در اين بخش آورده می ‎شود. رفرنس‎ دهی می‎ بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

چگونه یک پروپوزال تدوین کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top