چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

شفاف سازی و پرهیز از ابهام

شفاف‎سازی و پرهیز از ابهام

ابهام در متن از جمله کاستی‎های جدی در بسیاری از آثار است. برخی از نویسندگان غیر حرفه‎ای این نکته مهم را فراموش می‎کنند که قرار است مقاله آن‎ها را فرد دیگری بخواند و خود نویسنده در زمان مطالعه در کنار خواننده حضور ندارد تا به ابهامات احتمالی پاسخ دهد. 

متن مقاله باید به تنهایی گویا باشد و ابهامی در انتقال مفاهیم مورد نظر نویسنده نداشته باشد.

ابهام یک اثر علمی را می‎توان به سه گروه اصلی دسته‎بندی کرد:

– ابهام زبانی: ابهام زبانی اغلب ناشی از استفاده نادرست از واژه‎هاست.

– ابهام محتوایی: جملات ناتمام، استفاده از فعل‎ها و قید‎های غیر مناسب، عدم توجه به تناسب کلمات متن با رویکرد اثر و سطح خواننده از جمله دلایل اصلی ابهام محتوایی محسوب می‌شوند.

– ابهام ساختاری: ناپیوستگی اجزای مقاله و ساختار آن از جمله عوامل مهم در ایجاد ابهام برای خواننده خواهد بود.

 

 

 

شفاف سازی و پرهیز از ابهام

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top