چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‎نویسي

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‎نویسي

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه‎اي برخوردار است و به جرات می‎توان گفت كه همه پیشرفت‎هاي علمي، صنعتي، پژوهشي، تكنولوژي و جامعه‎شناسي بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلي‎ترین و مهم‎ترین شیوه ارائه نتایج یك مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه تولید و انتشار علمي موفق است كه بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند. از آنجا كه نوشتن صحیح و مناسب یك مقاله یك ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي می‎باشد، در اینجا سعي شده است كه به بررسي روش‎هاي صحیح نگارش مقالات پژوهشي پرداخته شود. به طور كلي هر مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زیر است:

عنوان

نام نویسنده یا نویسندگان

اطلاعات تماس

چكیده

واژگان كلیدي

مقدمه

مباني نظري تحقیق

روش تحقیق

یافته‎هاي تحقیق

بحث و نتیجه‎گیري

فهرست منابع

عنوان مقاله

اولین بخش یك مقاله عنوان است كه باید اشتراكاتي با موضوع اصلي تحقیق داشته باشد و به شكلي جذاب جمله‎بندي شده باشد. نكات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:

– عنوان مقاله حتي‎الامكان باید دقیق و رسا بوده و از به‎كار‎بردن اصطلاحات نا آشنا یا اختصاري خودداري شود.

– عنوان مقاله حتي‎الامكان باید جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته باشد

– به طور معمول (نه همیشه) و در نام‎گذاري اكثر تحقیق‎ها این نكات در نظر گرفته مي‎شود: چه چیزي را می‎خواهیم بررسي كنیم، در چه جامعه‎اي، در كجا و در چه زماني

– عنوان باید فاقد پیش‎داوري باشد.

– اگر كلماتي در توصیف ویژگي مطالعه شما نقش كلیدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید.

– هیچ‎گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود.

نویسندگان و آدرسها

اسامي نویسندگان و همكاراني كه در مطالعه شركت داشته‎اند باید بطور كامل ذكر شود. همچنین نویسنده اصلي كه مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس كامل و ایمیل وي در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

چكیده تحقیق

چكیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهاي یك مقاله خوانده می‎شود و در چكیده قسمت‎هاي مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روش‎ها و نتایج تحقیق بصورت خلاصه ذكر مي‎شود. متن بسیاري از مقاله‎ها به طور كامل در دسترس ما نیست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چكیده مقاله اهمیت زیادي دارد. در اكثر مجلات تعداد كلمات چكیده 150 تا 250 كلمه محدود است.

واژگان كلیدي

چند واژه كلیدي كه از اهمیت زیادي در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذكر مي‎شود. ضمن این كه با ذكر واژه‎هاي كلیدي در سایت‎هاي علمي مي‎توان به دنبال مقاله نیز گشت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 6-5 كلمه در نظر گرفته مي‎شود.

مقدمه

مقدمه یك مقاله پژوهشي ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ می‎دهد كه ارزش مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده‎است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یك مقاله پژوهشي، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك می‎كند. متن مقدمه باید روان باشد و حتي‎الامكان به صورت خلاصه و حداكثردر 2 صفحه تایپ شود.

روش تحقیق

در این قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضیح داده مي‎شود. همچنین نمونه‎هاي مورد بررسي، چگونگي نمونه‎گیري، جامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده‎ها ذكر مي‎شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه‎گیري و میزان دقت و چگونگي كنترل آن‎ها بیان مي‎شود.

یافتههاي تحقیق

در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذكر مي‎شود. نتایج كلیدي مطالعه باید با كلمات روان و دقیق و بدون بزرگ‎نمایي ذكر شود. از روش‎هاي مختلفي براي ارائه نتایج استفاده مي‎شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها كمك ارزنده‎اي به ارائه مطلب بطور ساده‎تر مي‎نماید اما لازم است داده‎هاي جداول و نمودارها به طور كامل تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در مواردي كه از روش‎ها و آزمون‎هاي آماري براي بررسي نتایج و تحلیل داده‎ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذكر شود.

بحث و نتیجهگیري

در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده مي‎پردازیم. همچنین مي‎توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه‎ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه‎گیري نمود. در صورت لزوم مي‎توان پیشنهادهایي براي انجام مطالعات بهتر و كامل‎تر در آینده ارائه داد.

 

فهرست منابع

در پایان لازم است كلیه منابعي كه در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‎اند، به شیوه‎اي مطلوب ذكر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایي این نشریات و شرایط نگارش مقالات كمك بگیریم.

 

 

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله‎نویسي

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن