چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

نخستين گام در انجام تحقيق، تعيين عنوان تحقيق است. هيچ پژوهشگري نمي‎تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقيق، پژوهش را آغاز كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهايي انجام پژوهش است و لذا در تعيين و انتخاب آن توجه به نكات زير ضروري است:

الف) بهتر است عنوان تحقيق نه خيلي كوتاه و نه خيلي طولاني، بلكه مختصر، جامع، رسا و غير سوالي باشد.

ب) بهتر است در ابتداي عنوان از واژه‎هايي چون: بررسي، ارائه الگو، مطالعه، طراحي، تحليلي بر، تبيين و …. استفاده شود.

پ) بهتر است در عنوان تحقيق به نوعي متغير‎هاي مستقل و وابسته نشان داده شوند.

ت) موضوع تحقيق بايد نو و جديد باشد.

ث) عنوان پژوهش بايد ارزش تحقيق داشته باشد.

ج) پژوهشگر بايد توان انجام تحقيق را داشته باشد.

چ) موضوع تحقيق در حوزه كاري و تخصصي پژوهشگر باشد.

ح) موضوع پژوهش بايد به گونه‎اي باشد كه جامعه به انجام تحقيق در مورد آن نيازمند باشد و پژوهش بتواند با نتايج خود مشكلي را از جامعه برطرف كند.

خ) پژوهشگر به عنوان تحقيق و انجام پژوهش در مورد آن ميل و علاقه داشته باشد.

د) موضوع تحقيق بايد عملي و اجرائي بوده و قابليت انجام تحقيق را داشته باشد .

ذ) عنوان تحقيق بايد به گونه‎اي باشد كه هدف‎هاي تحقيق را بيان كند .

ر) بهتر است در عنوان تحقيق، قلمرو مكاني و محدوده زماني پژوهش مشخص گردد.

 

 

 

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top
تخفیف به مناسبت هفته معلم

این تخفیف حال و هوای تدریس داره ....