داوری همتا

دستورالعمل هایی جهت برخورد با نظرات آزاردهنده داوری (بخش اول)

در یک طرف  می شنویم که “داوری همتا استاندارد طلایی تحقیق است”. از سوی دیگر، برخی اظهار تاسف می کنند که « سیستم داوری همتا معیوب است». محققان بر سر این نکته توافق دارند که علم بدون داوری همتا (Peer review) نمی تواند پیشرفت کند. اکثر نویسندگان اذعان دارند که نظرات داوران معمولاً سازنده و […]

چرا در بحث داوری همتا رعایت تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش آخر)

4. گسترش اجتماع داوران می تواند به کاهش تبعیض جغرافیایی یا  تضاد منافع در بحث داوری همتا کمک کند بر اساس گزارش محققان، تبعیض جغرافیایی در حوزه داوری همتا بسیار رایج است و غالبا در بین محققان از مناطق نوظهور تولید کننده تحقیق و مناطق غیر انگلیسی زبان بیشتر احساس می شود. در حالیکه سوگیری […]

چرا در موضوع داوری همتا تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش اول)

در چند سال گذشته مباحث پیرامون تنوع و فراگیری در دانشگاه، به ویژه در بحث داوری همتا، شتاب فراوانی پیدا کرده است. این روند با توجه به افزایش حجم تحقیقات منتشر شده از بخشهای جمعیتی غیر سنتی، به ویژه مناطق نوظهور (به لحاظ تحقیق)، امیدوارکننده است. با این حال، دستیابی به تنوع جغرافیایی و همه […]

اگر مقاله ای در زمینه تحقیق شما وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

اگر درحالیکه سعی دارید بخش مرورادبیات یا پیشینه تحقیق مقاله تان را بنویسید متوجه شوید که تقریباً هیچ مقاله ای که مربوط به کار شما باشد منتشر نشده باشد، چه باید کرد؟ اگر فکر می کنید که پیشینه تحقیق باید شامل تعداد زیادی منبع باشد ، در این صورت دچار مشکل خواهید شد. در هر […]

داوری همتا: مرحله ای تعیین کننده در انتشار مقاله

پاسخ دادن به پیشنهادات داوری همتا یکی از مهمترین گام ها در ماجراجویی نشر مقاله است که می تواند دلهره آور نیز باشد. نگران بودن در مورد این مرحله امری کاملا طبیعی است زیرا این اتفاق اولین تعامل میان محققان و متخصصانی است که حتی اگر مسئول قضاوت نهایی نباشند اما در حفظ کیفیت مجله […]

داوری همتا و نکات آن

ممکن است به عنوان یک محقق اصل مقاله تحقیقاتی خود را برای انتشار به مجله ای ارسال کرده باشید. با این کار شما اثر تحقیقاتی محرمانه خود را به آن مجله افشا کرده اید. اگر مقاله شما رد شد، ممکن است با ترس زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی توسط داور همتا باقی بمانید. اگر کسی […]

آیا می خواهید یک داور همتا شوید؟

10 نکته تخصصی که توسط سردبیران مجله مورد توجه قرار داده می شود وارد شدن به دنیای داوری همتا کار ساده ای نیست. محققان تازه کار، به منظور ارتقاء سطح در زمینه تحقیقاتی و دانشگاهی به طور مداوم به دنبال فرصت هایی برای پذیرش نقش یک داور همتا هستند. با انگیزه ای واقعی، قاطعیت و […]

چگونگی باز پس گرفتن مقاله پس از ارسال آن

بعد از اینکه نگارش مقاله به پایان رسید باید مقاله به ژورنال هدف ارسال شود. بعد از ارسال مقاله به مجله، مرحله بعدی بررسی اولیه توسط سردبیر مجله و سپس توسط داور همتا می باشد. در طول این پروسه باید منتظر تصمیم آن ها بمانید. با این حال، در برخی موارد ممکن است بخواهید مقاله […]

چه زمانی سردبیران مجله باید پیشنهادات داوران را تغییر دهند

اگر یک محقق جوان هستید هر مقاله ای از شما که به چاپ می رسد یک موفقیت بزرگ محسوب می شود. همان طور که هر محققی می داند آماده سازی مقاله به تنهایی مستلزم تلاش و صرف زمان بسیار است. اگر مقاله ای به مرحله داوری همتا برسد، محقق مضطربانه در انتظار نتیجه خواهد بود. […]

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس