چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

هشت گام برای ایجاد رئوس مطالب موثر

آماده کردن رئوس مطالب مهمترین گام در فرآیند ایجاد یک دست نوشته برای انتشار در مجله است. رابطه رئوس مطالب با دست نوشته نهایی دقیقا مشابه رابطه نقشه یک خانه به خانه تمام شده می باشد.

هدف از رئوس مطالب تقسیم کردن نوشته های کل مقاله به بخش های کوچک تر است.

یک فهرست خوب، موضوعات و بحث های مختلف را به شیوه ای منطقی سازماندهی می کند. با منظم کردن عناوین می توانید قبل از نوشتن دست نوشته هر گونه شکاف موجود را شناسایی کنید.

هشت گام برای ایجاد رئوس مطالب موثر
هشت گام برای ایجاد رئوس مطالب موثر

هیچ راهی را نمی توان منحصرا بهترین راه برای آماده سازی یک دست نوشته علمی دانست مگر آنچه که توسط خود نویسنده و شرایط تعیین شده باشد. شما باید سبک نوشتار خود را بهتر بشناسید. باید قبل از شروع به نوشتن هر آنچه که تصمیم به انجامش دارید از مراحل زیر پیروی کنید.

به یاد داشته باشید، در این مرحله شما تنها یک فهرست می سازید. شما نمی نویسید بلکه تنها نیاز دارید نکته هایی را برای هدایت ذهن خود به روی کاغذ بیاورید.

ایجاد پیام اصلی از دست نوشته

یک جمله که حاوی پیام اصلی باشد تنظیم کنید (20 تا 25 کلمه). اگر از شما خواسته شود مقاله خود را در یک جمله خلاصه کنید، چه می گویید؟ همه چیز در دست نوشته باید به گونه ای نوشته شود که از پیام اصلی حمایت کند.

تعیین مواد و روش ها

به طور خلاصه بنویسید که بر روی چه جمعیتی کار می کنید، از چه شیوه نمونه گیری استفاده کرده اید و چه موادی را به کار برده اید و مهم تر از همه این که از چه روش کاری برای انجام تحقیق استفاده کرده اید.

خلاصه نمودن سوالات و مسئله ها

قبل از شروع تحقیق چه چیزهایی را می دانستید؟ برای پرداختن به سوالات به چه پاسخ هایی نیاز است؟ نکته های کلیدی مربوط به سوالات و مسائل را آماده کنید. برای پاسخ دادن به این سوالات چه کارهایی انجام داده اید؟

تعریف یافته ها و نتایج اصلی

جمله حاوی پیام اصلی شما باید در برگیرنده مهمترین یافته ها باشد. شاید چیزهای دیگری باشد که احساس کنید باید گنجانده شود. این نکته ها را نیز فهرست کنید. در مورد ترتیب آن ها یا تعداد نکاتی که یادداشت کرده اید نگران نباشید.

توضیح نتایج و کاربردها

برای هر یک از کاربردهایی که تحقیق شما می تواند داشته باشد چند خطی به صورت خلاصه بنویسید. نتایج اصلی تحقیق شما چه هستند؟ در کار شما چه نوآوری انجام شده است و چرا اهمیت دارد؟ محدودیت ها و کاربردهای نتایج شما چیست؟ آیا تغییراتی در عمل، رویکردها یا تکنیک ها اتفاق افتاده است که شما آن ها را پیشنهاد داده باشید؟

سازماندهی ایده های مربوط به یک گروه

هر نکته کلیدی را به صورت جداگانه فهرست کنید. نکته های کلیدی می توانند با ترتیب زمانی یا بر اساس اهمیت یا با هر الگوی دیگری سازماندهی شوند. طرح سازماندهی باید واضح بوده و از ساختار خوبی برخوردار باشد. شما می توانید از یک نقشه خوشه ای یا نمودار شاخه ای، عدد گذاری یا ساختارهای دیگر سازماندهی استفاده کنید.

جزئیات مهم را شناسایی کنید، یافته های اصلی را توضیح دهید و تجزیه و تحلیل و نتایجی را ارائه دهید که به هر نکته کلیدی کمک می کند.

شناسایی مراجع مربوط به هر نکته کلیدی

مراجعی که به هر نکته کلیدی مربوط می شود را شناسایی کنید.

توسعه مقدمه

قبل از شروع مقدمه، نکاتی را که تا کنون به عنوان رئوس مطالب نوشته اید یک بار بخوانید. آن ها را دقیق بخوانید و ببینید آیا داستانی منسجم با ارتباطی منطقی و یک موضوع مشترک که در کل رئوس مطالب گسترده شده باشد وجود دارد. رئوس مطالب مقدمه شما باید با پیام اصلی شروع شود. هدف تحقیق و نحوه انجام آن، آنچه را که دریافته اید و کاربردهای آنچه را که یافته اید را توضیح دهد.

هشت گام برای ایجاد رئوس مطالب موثر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله